Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor şi doctor habilitat, aprobate în şedinţele Comisiilor de experţi, şi confirmate prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC la 15 martie 2019, pot fi ridicate, începând cu data de 21 martie 2019, de la sediul  ANACEC, Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214. 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Vă informăm că Direcția Evaluare în Învățământ Superior din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a planificat două sesiuni de recepționare a dosarelor de autoevaluare pentru anul 2019:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că dosarele de atestare, depuse în perioada 29.12.2018 - 20.02.2019 vor fi evaluate în cadrul ședințelor Comisiilor de experți în luna martie 2019.

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: