Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) se află în proces de pilotare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 470 din 24.04.2019. În anul de studii 2019 – 2020, evaluarea se va desfășura pe un eșantion de 11 instituții, având ca finalitate aplicarea tuturor formelor de evaluare externă, dar și identificarea domeniilor de îmbunătățire a procesului de evaluare pe dimensiunea învățământului general.

Cu referire la anunțul publicat aici, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță că perioada de recepționare a dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED este amânată, iar modificările de rigoare vor fi anunțate în curând. 

În perioada aprilie-iulie, au avut loc mai multe ședințe de lucru în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene “Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova”. Principalul obiectiv al Proiectului constă în acordarea suportului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și factorilor de decizie din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din Republica Moldova în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, prin consolidarea capacităților instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității.

Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor şi doctor habilitat, aprobate în şedinţele  Comisiilor de experţi şi confirmate prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în  Educație şi Cercetare la 9 iulie 2019,

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se consideră:

Hanganu Ludmila – specialist superior, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic.

Arhiliuc Liudmila – specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă.