În urma adoptării, de către Guvern, a Hotărârii cu privire la aprobarea Metodologiei de aprobare a conducătorilor de doctorat, precum și a elaborării și aprobării ulterioare a actelor subsecvente, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, în Republica Moldova a intrat în vigoare un nou cadru de aprobare a dreptului de a conduce doctorate.

Prin prezenta, Vă informăm că Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 04/1-09/3571 din 15.07.2019, cu referire la acreditarea programelor de master și doctorat, a inițiat modificarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (Anexa 1 la HG nr. 616 din 18.05.2016), cu modificările din 26.12.2018.

Domeniul şi sarcinile de activitate ale Consiliului de Conducere sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.201/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.232).

Funcţii vacante: membri în Consiliul de Conducere al ANACEC 

Direcția Evaluare în Învățământul Superior (ANACEC) organizează sesiuni de instruire a potențialilor experți evaluatori ai ANACEC cu scopul selectării și implicării acestora în evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master din domeniile generale de studiu 011. Științe ale educației, 041. Științe economice, 042. Drept.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) se află în proces de pilotare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 470 din 24.04.2019. În anul de studii 2019 – 2020, evaluarea se va desfășura pe un eșantion de 11 instituții, având ca finalitate aplicarea tuturor formelor de evaluare externă, dar și identificarea domeniilor de îmbunătățire a procesului de evaluare pe dimensiunea învățământului general.

Cu referire la anunțul publicat aici, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță că perioada de recepționare a dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED este amânată, iar modificările de rigoare vor fi anunțate în curând.