Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) informează persoanele abilitate cu dreptul de conducător de doctorat în baza deciziilor ANACEC

nr.35 din 25.01.2019
nr.10 din 15.03.2019 
nr.08 din 19.04.2019

că pot să ridice certificatele de abilitare în perioada 25-27 iunie, orele 13.00-16.00.

La data de 30 aprilie curent, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a devenit membră cu drepturi depline a Rețelei Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Europa Centrală și de Est (CEENQA).

Rețeaua Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Europa Centrală și de Est (CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) este o asociație non-guvernamentală și non-profit, cu 34 de membri din 21 de țări, dedicată dezvoltării asigurării și îmbunătățirii calității în învățământul superior în Europa Centrală și de Est. A fost înființată la 13 octombrie 2001 în Cracovia, Polonia și a fost înregistrată legal la Düsseldorf, Germania, la data de 4 iulie 2011.

Fiecare apropiere de finalul unui an şcolar, ce se întâmplă tradițional între două anotimpuri frumoase, ne amintește despre festivitatea ”Ultimului sunet”, ce anunță bucuria vacanței, pentru cei mici, și sunetul clopoțelului ultimului careu școlar sau serata de absolvire, pentru elevii din clasele absolvente.

Acest moment al bilanţului, dar şi al altui început, este încărcat de emoţii profunde, atât din partea elevilor absolvenţi, cât şi a cadrelor didactice și, în mod deosebit, a părinţilor. Emoţiile sunt provocate de neliniştea despărţirilor și de prevestirea unor noi etape încă necunoscute.

Duminică, 26 mai curent, la Palatul Copiilor din Iași s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor învingători ai Concursului Internațional de Creație Literară „Universul Cuvintelor” – ediția a IV-a. Concursul s-a organizat la inițiativa Asociației „Universul Prieteniei”, Iași, având ca scop promovarea elevilor cu preocupări literare. Ca partener și promotor al proiectului, ANACEC a participat la acest eveniment, fiind reprezentată de dna Tamara Tonu, șef secție în cadrul Direcției Evaluare Învățământ General.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED, pentru sesiunea de toamnă 2019.

Perioada depunerii dosarelor: 9- 13 septembrie 2019.