În perioada iunie - iulie, Direcția Evaluare în Învățământul General din cadrul ANACEC, a  desfășurat 4 webinare pentru cadrele de conducere din UTA Găgăuzia. 

Activitățile online desfășurate au vizat informarea părților interesate cu privire la Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general și Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general. 

În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de studii superioare de Licență și Master. În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de studii, ANACEC solicită tuturor persoanelor interesate prezentarea propunerilor de îmbunătățire/ completare a Ghidurilor de evaluare externă.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare vă invită să participați la Webinarul „Conducătorul de doctorat: obținerea dreptului de a conduce doctorate și valorificarea acestuia într-o relație bună cu doctorandul”, care se va desfășura pe data de 26 iunie 2020, ora 11.00.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 01 octombrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării, care poate fi consultat AICI.

Constituirea Registrului a fost precedată de analiza cererilor de înscriere depuse ca urmare a Apelului de înscriere și de procedura de selectare a experților în conformitate cu Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării