Consiliul de Conducere al ANACIP, în cadrul ședinței din 30.09.2016, a examinat subiectul evaluării externe a calității unităților de instruire în domeniul transportului rutier și a programelor de studii ale acestora în vederea acreditării.

În urma examinării subiectului enunțat, precum și a calității dosarelor depuse spre evaluarea externă, Consiliul de Conducere al ANACIP a constatat că majoritatea absolută a unităților de instruire în domeniul transportului rutier și, în special, a celor cu pregătirea la mai multe categorii de autovehicule cu filialele în raioane, nu a prezentat până la data de 26.09.2016 dosarele pentru evaluarea externă a calității în vederea acreditării programelor lor de studii.

Data limită de prezentare a dosarelor pentru sesiunea curentă de evaluări, ce urmează a fi efectuate de ANACIP, a fost 26.09.2016. O altă constatare ține de calitatea extrem de slabă a unor dosare depuse spre evaluare, evaluarea acestora fiind respinsă.

Ca urmare, Consiliul de Conducere al ANACIP a decis că în scopul excluderii blocării activității unităților de instruire în domeniul transportului rutier și a organizării corecte a evaluărilor externe a calității programelor de studii, de a extinde perioada de depunere a dosarelor pentru unitățile de instruire în domeniul transportului rutier (școli auto), de a organiza în colaborare cu Centrul de Formare Continuă și Cercetare „Siguranța Rutieră” a Universității Tehnice a Moldovei un seminar republican de informare pentru managerii tuturor unităților de instruire în domeniul transportului rutier. În același timp, ANACIP se declară disponibil pentru organizarea, la cerere, a sesiunilor de formare și în cadrul altor entități de formare continuă, și nu numai.

În acest context, s-a decis următorul orar al activităților:

1. Organizarea sesiunii de informare cu privire la Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă” (HG nr. 616 din 18 mai 2016) pentru responsabilii unităților de instruire în domeniul transportului rutier: octombrie - 30 noiembrie 2016

2. Depunerea cererilor privind evaluarea externă în vederea acreditării programului/lor de studii și semnarea contractelor de evaluare externă: decembrie - 15 decembrie 2016

3. Analiza rapoartelor de autoevaluare, efectuarea vizitelor de evaluare la unitățile de instruire în domeniul transportului rutier și elaborarea Rapoartelor de evaluare externă: ianuarie – 28 februarie 2017

4. Examinarea rezultatelor evaluărilor externe și a eventualelor contestații: martie – 7 martie 2017

5. Examinarea rapoartelor de evaluare externă și luarea deciziei de către Consiliul de conducere al ANACIP privind acreditarea sau neacreditarea programelor de studii: 10 martie - 15 martie 2017

În același context, ANACIP se declară disponibil pentru recepționarea cererilor, însoțite de dosarele de evaluare, în perioada premergătoare datei de depune a dosarelor. Acest lucru nu va influența orarul stabilit al evaluărilor externe.