În perioada 24-27 octombrie 2016 reprezentanții ANACIP: Carolina Timco, secretar general ANACIP, Stela Guvir, șef direcție învățămînt profesional tehnic și Olesea Ghedrovici, specialist principal, au participat la un șir de activități în cadrul proiectului „Fortificarea capacităților experților ANACIP”, finanțat de către Guvernul Estoniei.

În prima zi a vizitei, reprezentanții ANACIP au făcut cunoștință cu activitățile Agenției estoniene de asigurare a calității - EKKA (Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education) - și metodologia de formare a experților evaluatori în vederea desfășurării procesului de evaluare externă a calității. Secretarul general al ANACIP, Dna Carolina Timco, a făcut o prezentare a activităților ANACIP și a sistemului de asigurare a calităţii din Moldova. Specialiștii au discutat despre specificul metodologiilor de evaluare externă în Moldova și Estonia, procedurile de selectare a experţilor, modalitățile de instruire a acestora, precum şi alte aspecte ale evaluărilor.

Următoarele două zile au fost dedicate unui exercițiu practic. Reprezentanții ANACIP au participat, în calitate de observatori, la procesul de evaluare externă a calității programelor de studii oferite de către Academia de Aviație din orașul Tartu. Ei au urmărit procesul de pregătire a programului vizitei, de instruire a evaluatorilor de către EKKA, lucrul evaluatorilor în ziua premergătoare evaluării, au asistat la discuțiile evaluatorilor cu conducerea instituției de învățământ, cu angajații și studenții acesteia, au vizitat campusul academiei împreună cu echipa de evaluatori, compusă din experți din Franța, Finlanda, Germania și Estonia.

În ultima zi a vizitei a fost discutat și elaborat programul training-ului pentru experții evaluatori din Moldova în cadrul proiectului ”Fortificarea capacităților experților ANACIP”, care va avea loc la Chișinău în perioada 14-16 noiembrie. De remarcat că în cadrul vizitei în Estonia au fost discutate oportunitățile pentru colaborarea ulterioară a celor două agenții și au fost stabilite principiile unui acord de parteneriat dintre ANACIP și EKKA, care urmează a fi semnat în noiembrie curent.