În perioada 15-16 noiembrie 2016 s-a desfășurat seminarul de instruire “Fortificarea capacităților experților evaluatori ai ANACIP” organizat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP), cu suportul Agenției de Asigurare a Calității din Estonia (EKKA). La seminar au participat 38 de experți evaluatori locali ce fac parte din comisiile de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență în domeniul general de studii „Științe ale Educației”.

La deschiderea evenimentului au participat: Vasile Marina, viceministru al educației, Andrei Galben, rector ULIM, Heli Mattisen, director EKKA și Andrei Chiciuc, președinte ANACIP.  Heli Mattisen a subliniat faptul că Estonia deține o vastă experiență în domeniul dezvoltării învățământului superior: ”În toate țările există probleme similare cu cele din Republica Moldova, însă la multe dintre ele am identificat deja posibile modalități de soluționare. Pe parcursul acestor două zile vom expune mai detaliat viziunea noastră, fiind bucuroși să facem schimb de bune practici cu colegii din R. Moldova. Sunt sigură că în viitorul apropiat veți reuși să consolidați un sistem de învățământ superior de calitate”.

În cadrul primei zile a seminarului, atât Heli Mattisen, director EKKA, cât și Andrei Chiciuc, președinte ANACIP, au prezentat parcursul istoric al agențiilor omoloage și au vorbit despre sistemul de asigurare din Estonia și Republica Moldova. În cadrul unui panel de discuții moderat de către Carolina Timco, secretar general ANACIP, participanții la seminar au fost îndemnați să discute în grupuri și să se expună cu privire la provocările în domeniul educației pentru următorii ani. De asemenea, seminarul a cuprins prezentări ale angajaților ANACIP, ce au vizat subiecte precum: “Rolul și obligațiunile evaluatorilor externi în cadrul evaluărilor externe ale calității”, “Metodologia de evaluare externă a calității programelor de studii” și a fost organizat un studiu de caz cu privire la prezentarea raportului de evaluare externă.

Cea de-a doua zi a fost dedicată unui exercițiu practic. Participanții la seminar au fost împărțiți în 7 grupuri, conform celor 7 comisii din care fac parte. Fiecare grup a primit câte un set de materiale de lucru ce conține un model al raportului de autoevaluare, al fișei vizitei și al raportului de evaluare externă. Pe parcursul zilei, în cadrul studiului de caz, s-a simulat activitatea comisiei de evaluare externă în cadrul unei instituții, unii participanți având rolul de evaluatori și alții – de instituție evaluată. La final, toate echipele au întocmit un model al raportului de evaluare externă. Acest exercițiu a avut drept scop familiarizarea participanților cu procedura de evaluare externă și toate etapele acesteia.

Seminarul de instruire s-a finalizat cu semnarea unui acord de parteneriat cu EKKA, în domeniul asigurării calității și evaluării în învățământul superior și profesional. Acordul a fost semnat de către Heli Mattisen, director EKKA, și Andrei Chiciuc, președinte ANACIP. Principalele obiective ale acordului sunt stabilirea și dezvoltarea unei colaborări între aceste două agenții, realizarea unui schimb de experiență și informații din domeniul asigurării calității, participarea la proiecte și evenimente comune, implicarea experților/specialiștilor din domeniul  asigurării calității în evaluările externe organizate de către ambele agenții, promovarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional în structurile de asigurarea a calității a Uniunii Europene, precum și alte activități care sunt conforme cu statutul celor două agenții.

Seminarul de instruire a fost organizat în cadrul Proiectului de fortificare a capacităților evaluatorilor ANACIP, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe a Estoniei.