În perioada 16-17 martie 2017 Andrei Chiciuc, președintele ANACIP, împreună cu Alexandr Cauia, membru al Consiliul de Conducere și Lucia Sava, Șefa Direcției acreditare în învățământul superior, au participat la Sesiunea de formare a experților evaluatori ARACIS, care s-a desfășurat la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (România).

Scopul vizitei a constat în inițierea reprezentanților ANACIP în procesul de evaluare externă a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior din România, cât și aprofundarea relațiilor de colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Sesiunea de instruire periodică a evaluatorilor noi ai ARACIS a oferit oportunitatea membrilor ANACIP de a analiza Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță ale ARACIS, compatibilitatea acestora cu noile standarde și linii directoare europene, cât și posibilitatea de a le compara cu cele elaborate de Agenția noastră. Prima zi a vizitei a avut un caracter mai mult informativ, subiectele principale discutate fiind: procedurile, calendarul, mijloacele și instrumentele de lucru utilizate de evaluatorii externi în procesul de evaluare externă a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior; elementele de etică și conduită pe durata vizitelor de evaluare externă; identificarea, constatarea și consemnarea aspectelor referitoare la personalul didactic, conținutul procesului de învățământ, studenți, cercetarea științifică, managementul calității ș.a. Cea de-a doua zi a sesiunii de formare a experților evaluatori a fost consacrată activităților practice. În cadrul atelierelor de lucru (pe comisii), a fost realizată analiza programelor de studii în cadrul comisiilor permanente, elaborarea documentelor conform procedurilor (procesul-verbal, raportul sintetic) și acordarea calificativelor, prezentarea și discutarea rezultatelor procesului de evaluare în cadrul departamentelor de specialitate, cât și a Consiliului ARACIS.

Totodată, în cadrul Sesiunii de formare a experților evaluatori ARACIS au fost analizate posibilitățile de participare a reprezentanților ANACIP (membrii Consiliul de Conducere, ai Direcțiilor de Evaluare și Acreditare, cât și evaluatorii externi, cadre didactice cu titluri didactico-științifice) în procesul de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior, evaluate de către ARACIS. De asemenea, Andrei Chiciuc, președintele ANACIP, a evidențiat importanța implicării în continuare a evaluatorilor externi ai ARACIS (după exemplul programelor din domeniul Științe ale Educației), în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență, care urmează a fi supuse evaluării de către ANACIP.

La finalul sesiunii, prof. dr. ing. Iordan Petrescu, președintele ARACIS și conf. dr. ing. Andrei Chiciuc, președintele ANACIP au semnat un Acord de Cooperare, cu scopul promovării și extinderii relațiilor de cooperare stabilite între cele două Agenții de asigurare a calității. Documentul vizează, între altele, diseminarea experienței și bunelor practici în evaluarea externă a calității educației în învățământul superior din cele două țări; desemnarea experților evaluatori pentru a face parte din echipele de evaluare externă/acreditare în misiuni la nivel național; participarea la proiecte comune (naționale și internaționale) în domeniul asigurării calității educației; organizarea în comun a unor manifestări în domeniul asigurării calității, precum: conferințe, ateliere de lucru, întâlniri informale, schimb de publicații ș.a. Acordul, redactat și semnat în limbile română și engleză, este valabil cinci ani, cu prelungirea automată pentru următorii cinci ani, dacă niciuna dintre Agenții nu notifică în scris dorința de a-l întrerupe.