În perioada 4-5 aprilie curent, Agenția Națională a Calității în Învățământul Profesional, cu suportul Centrului Educațional ProDidactica, a organizat un seminar-training cu genericul: „Managementul asigurării calității la nivel de instituție”, desfășurat în cadrul componentei „Dezvoltarea organizațională” a proiectului „Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică în Republica Moldova/CONSEPT+”.

Prin urmare, pe parcursul celor două zile de training, reprezentanții ANACIP au prezentat activitățile Agenției în rândul instituțiilor de învățământ profesional tehnic (misiune, sarcini, responsabilități), familiarizându-le în ceea ce privește prevederile cadrului legal existent în domeniul asigurării calității, evaluării externe a calității programelor de formare profesională și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării. De asemenea, participanții au aflat mai detaliat despre metodologia de evaluare externă a calității, standardele de acreditare, criteriile și indicatorii de performanță aplicați de către ANACIP în vederea evaluării externe a calității. Cei prezenți au putut să cunoască cerințele față de elaborarea raportului de autoevaluare și simularea scrierii acestuia. S-a pus accent pe înțelegerea procesului de evaluare externă a calității din perspectiva analizei conținutului raportului de autoevaluare.

În acest sens, în prima zi de training, Președintele ANACIP – Andrei Chiciuc, a pus în discuție următoarele subiecte: Cadrul legal privind evaluarea externă a programelor și a instituțiilor, Metodologia și procedurile de evaluare externă, Finalități și riscuri, Costurile (financiare ale) evaluării, Experiențele din evaluările desfășurate de ANACIP. În cea de-a doua zi a seminarului, reprezentanții ANACIP, Șef Direcția Învățământ Profesional Tehnic – Stela Guvir și Șef Secția Formare Continuă – Cristina Vulpe, au format echipe de lucru, unde au dezbătut următoarele teme: Detalierea standardelor, criteriilor și indicatorilor de performanță; Exersarea (simularea) scrierii raportului de autoevaluare și Exersarea (simularea) procesului de evaluare externă. Temele și modul de lucru a fost organizat astfel, încât să fie cât mai interactiv, programul fiind organizat sub formă de sesiuni de prezentare, de întrebări și răspunsuri. Totodată, pe parcursul trainingului, participanții au fost repartizați în echipe de lucru, având sarcini diferite.

Menționăm că în cele două zile au fost prezenți 23 de reprezentanți ai școlilor profesionale, care s-au arătat interesați și s-au implicat activ în activitățile desfășurate, în special în elaborarea propriu-zisă a raportului de autoevaluare. Reieșind din discuțiile purtate și întrebările formulate în cadrul sesiunilor de formare, am constatat faptul că toți participanții au manifestat un interes deosebit față de subiectele discutate.