Notă informativă referitoare la evaluarea externă a calității programelor de formare prefesională continuă oferită de unitățile de instruire auto poate fi accesată aici.