În perioada 26-27 octombrie 2017, Andrei Chiciuc, Președintele ANACIP, Liliana Rotaru, membră a Consiliul de conducere al ANACIP și Lucia Sava, șefa Direcției Acreditare în Învățământul Superior au luat parte la cea de a opta Asamblee Generală a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA), care și-a desfășurat activitățile în cadrul Centrului Internațional de Studii Pedagogice (CIEP) din Sèvres, Franța.

La ședință s-au înscris peste 120 de participanți, membri și membri-afiliați ai ENQA din diferite state ale lumii. Discuțiile au început cu o zi înainte de ședința plenară; datorită bunăvoinței organizatorilor, participanților li s-a oferit posibilitatea de a se încadra în dezbaterile celor două ateliere de lucru, care au vizat subiecte importante: Sistemul de învățământ superior din Franța: actorii principali în asigurarea calității și Sistemul de asigurare a calității în Franța: părțile interesate, schimbările naționale și europene.

Activitățile oficiale ale Asambleei Generale au debutat cu un mesaj de salut din partea organizatorilor: Padraig WALSH, președintele ENQA, Stéphane FOIN, director-adjunct al CIEP, Bruno CURVALE, șef adjunct al Departamentului Cooperare în educație, CIEP, după care au continuat cu un discurs interactiv referitor la schimbarea peisajelor din învățământul superior, oportunitățile noi-create (interdisciplinaritatea, învățarea prin experiență, parteneriatul academic, gândirea globală ș.a.) și impactul acestora asupra sistemului de învățământ universitar, prezentat de Cristobal COBO, director al Centrului de Cercetare – Celibal Foundation din Uruguay.

Sesiunea de postere cu tematica: Schimbări și evoluții în asigurarea calității a captivat participanții atât prin diversitatea conținuturilor, cât și prin formele interactive de prezentare și analiză a ideilor expuse de autori. Astfel, în cadrul discuțiilor celor nouă postere, reprezentanții ANACIP au putut face un schimb intens de experiențe și bune practici cu colegii din Agențiile de asigurare a calității similare privind tendințele și prioritățile actuale ale structurilor europene de asigurare a calității (Asociația pentru Educație Dentară din Europa, Consiliul Suprem pentru Evaluare în Cercetare și Învățământ Superior din Franța, Centrul de Calitate și Calificări din Irlanda, Comisia de conferire a titlurilor de Ingineri din Franța, Centrul de Evaluare a Educației din Finlanda, Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din Belgia, Agenția Estoniană de Asigurare a Calității, Organizația de Acreditare din Olanda, Agenția de Asigurare a Calității din Catalonia).

Discuțiile au vizat subiecte interesante și actuale, precum: depășirea frontierelor – consolidarea calității studiilor; așteptările naționale și necesitățile locale privind asigurarea calității; autoevaluarea, analizele tematice ale procesului de evaluare externă; studiile medicale în contextul globalizării; învățarea duală ș.a.

Partea a doua a zilei a continuat cu activități în grup privind Discutarea mesajului ENQA către Conferința Ministerială a Procesului de la Bologna din 23-25 mai 2018. În acest scop, participanții au fost repartizați în opt grupuri de lucru (aproximativ a câte 15 membri) și, în cadrul fiecărui grup, și-au expus opiniile și recomandările referitoare la:

  • Contribuția ENQA la asigurarea calității în cadrul EHEA: continuarea mesajului din 2015 (în particular, Standardele și liniile directoare ESG 2015);
  • Asigurarea Calității în cadrul EHEA: priorități pentru viitor;
  • Lecțiile învățate de către revistele Agențiilor în baza standardelor din 2015;
  • Schimbarea rolului și a profilului Agențiilor de asigurare a calității externe;
  • Implementarea considerentelor-cheie pentru asigurarea calității transfrontaliere ș.a.

Evidențiind importanța menținerii independenței în desfășurarea activităților și în luarea deciziilor, participanții au insistat asupra transformării rolului și sarcinilor Agențiilor naționale de asigurare a calității în contextul schimbărilor globale pe care le înregistrează sistemul de învățământ superior prin depășirea nivelului național și internaționalizarea structurilor de asigurare a calității, promovarea unor proiecte de activitate/colaborare comune ș.a. După ce și-au expus ideile în cadrul fiecărui grup, participanții au revenit la grupurile inițiale pentru a analiza opiniile colegilor și a generaliza subiectul discutat. La final, moderatorii grupurilor au prezentat opiniile generalizate și setul de sugestii pentru Ministerele responsabile de învățământul superior în cadrul ședinței plenare a Adunării.

Programul de activități a continuat cu o dezbatere in Oxford-style pe tema: Acreditarea programelor vs. evaluarea instituțiilor – viitorul asigurării calității, care i-a avut drept protagoniști pe Axel AERDEN, director NVAO și Iring WASSER, director general ASIIN, moderator – Maria KELO, director ENQA. Activitățile s-au încheiat cu un program social, care a inclus vizitarea Muzeului d'Orsay.

Cea de-a doua zi a inclus mai multe tipuri de activități, cu preponderență organizatorice, cum ar fi: admiterea și reconfirmarea membrilor și a membrilor-afiliați ENQA; alegerea membrilor de conducere ai ENQA; activitățile și strategiile ENQA; prezentarea raportului anual de activitate; aprobarea planului de activitate pentru anul 2018; bugetul pentru anul 2018 ș.a. Pentru delegații ANACIP a fost foarte plăcut s-o descopere pe doamna Heli MATTISEN, director EKKA, Estonia (cu care avem un parteneriat activ) nominalizată și aleasă ca membră a Comitetului de contestații al ENQA.

În final, participarea reprezentanților ANACIP la Asambleea Generală de la Sèvres a constituit un prilej de reevaluare a priorităților de activitate ale Agenției, mai ales, în contextul reformării instituției. Acestea țin de organizarea procesului de evaluare externă, selectarea experților evaluatori, totalizarea activităților de evaluare; implicarea reprezentanților noștri în evaluările externe, precum și a experților externi în evaluările ANACIP, consolidarea parteneriatului Agenției cu instituțiile de învățământ, cât și cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

Participarea reprezentanților ANACIP la cea de a opta Asamblee Generală ENQA a fost realizată cu susținerea proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA din fondurile Guvernului României.