Prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare s-a decis modificarea denumirii Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP) în Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și reorganizarea acesteia prin absorbția Inspectoratului Școlar Național și Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este succesorul de drepturi și obligații al persoanelor juridice absorbite.

Misiunea, domeniul de activitate, funcțiile și drepturile ANACEC, precum și regulile de organizare a activității acesteia sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, aprobat prin Hotărârea menționată. Astfel, potrivit Regulamentului, ANACEC este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, finanţată din bugetul de stat şi din venituri colectate.

Misiunea Agenției este de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre standardele internaționale în domeniul asigurării calității în învățământul general, profesional tehnic, superior, de formare profesională continuă și cercetare. Consiliul de conducere al Agenției este organul colectiv de conducere care asigură elaborarea și implementarea strategiei ANACEC. Modul de constituire a Consiliului de Conducere, de selectare a membrilor acestuia, precum și de funcționare, în temei, nu suferă modificări.

Scopul final al reorganizării este de a consolida procesul de lucru al instituțiilor statului responsabile de asigurarea calității în domeniul educațional și de a contribui la dezvoltarea și asigurarea calității în domeniile educației și cercetării, precum și asigurarea unui sistem național de evaluare a acestor domenii, orientat spre standardele internaționale.

Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, inclusiv Regulamentul de organizare și funcționare a Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, le puteți accesa aici.