Pe data de 23 mai curent, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în persoana preşedintelui ANACEC Andrei Chiciuc, a semnat o convenție de parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare, în persoana şefului INP, comisar şef, Livii Baziuc, în vederea promovării activităţilor de asigurare şi dezvoltare a calităţii în procesul de instruire a conducătorilor de autovehicule, dar şi în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1214 din 27.12.2010.

Obiectul Convenţiei îl reprezintă stabilirea unui parteneriat în scopul formării conducătorilor de autovehicule de înaltă calitate în conformitate cu standardele educaţionale, cu competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele regulamentare privind siguranţa în traficul rutier, precum şi ale pieţei muncii în specialişti calificaţi.

Colaborarea din cele două entități se va realiza prin intermediul schimbului de informații, cunoștințe și experiențe privind standardele naţionale şi europene de asigurare a calităţii în domeniul pregătirii conducătorilor de autovehicule; participarea în misiuni de evaluare externă a calităţii programelor de instruire a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile şi subcategoriile oferite de unităţile de instruire auto supuse autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării; propunerea și implementarea unor proiecte comune privind promovarea şi implementarea standardelor de calitate a instruirii în rândul unităţilor de instruire auto; formarea și consolidarea competenţelor experţilor evaluatori ai ANACEC în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de instruire a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile şi subcategoriile oferite de unităţile de instruire auto supuse autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării.

Menționăm că prezenta Convenție a fost semnată pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare din ziua semnării.