Pe data de 7 septembrie 2018, a avut loc ceremonia de înmânare a diplomelor laureaților Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”, ce a ajuns la cea de-a 8-a ediţie. Iniţiat în 2010 de către Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare (CNAA), în anul 2018 acesta s-a desfășurat în premieră sub egida Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC).

În cadrul concursului din anul curent au fost înaintate, de către comisiile de experţi pe ramuri știinţifice, 30 de teze, în speță 7 teze de doctor habilitat și 23 de teze de doctor. Comitetul de concurs, format din 10 persoane, inclusiv academicieni și profesori universitari reprezentând toate domeniile majore ale știinţei, după evaluări și dezbateri, a stabilit care sunt cele mai bune teze de doctorat ale anului 2017. Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifice a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate. Anual sunt desemnate teze de doctor habilitat de excelenţă și teze de doctorat de excelenţă (ultimele de gradul I, II și III) în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii, știinţe reale și tehnice și știinţe socioumane.

Tezele desemnate drept câștigătoare sunt niște studii excelente, fiecare dintre ele evidențiindu-se prin anumite calități (abordări inedite, metodologii complexe, demersuri interdisciplinare, rezultate originale, reflectare în publicații citate, impact asupra diferitor domenii de activitate umană, moduri variate de implementare și popularizare a rezultatelor). O confirmare este și faptul că toate tezele premiate, cu excepția celor de pe segmentul psihopedagogic, se bazează pe articole incluse în cele mai prestigioase baze de date internaționale – Web of Science și SCOPUS, prezența în care este o dovadă a recunoașterii la nivel internațional.

Este îmbucurător faptul că laureații sunt originari nu doar din Chișinău, dar și din localități din diverse zone ale țării. Acest concurs este și un prilej pentru a scoate în evidență rolul științei și a celor implicați în cercetarea științifică din Republica Moldova. Din păcate, omul de știință în societățile mai puțin avansate nu are un statut pe care l-ar merita, ținând seama că dezvoltarea durabilă în toate domeniile se poate realiza doar prin performanță științifică. Trebuie să conștientizăm că trăim în secolul al XXI-lea, într-o lume a competiției dure, în care vor supraviețui doar țările/popoarele care se vor baza pe cunoaștere și inovare. Laureații Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2017” contribuie la faptul ca și Republica Moldova să fi e prezentă pe harta științifi că a lumii. Merită toate aprecierile și felicitările noastre!

Lista laureaților concursului o puteți accesa aici.