În perioada 12-15 noiembrie, un grup de funcționari publici, reprezentanți a Direcțiilor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), au efectuat o vizită de documentare la instituțiile din domeniul evaluării educației şi cercetării din România. Scopul acestei vizite a fost realizarea schimbului de experienţă şi transferul de bune practici în asigurarea calităţii în învăţământul general şi cel superior, care se implementează în România de peste un deceniu, iar cunoștințele obținute vor constitui un suport informațional util pentru activitățile ulterioare ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare. 

Prima vizită de documentare a fost înterprinsă la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). În cadrul sesiunilor de formare, participanții au avut posibilitatea să facă cunoștință cu specificul activității ARACIP: misiunea și rolul Agenției, cadrul legislativ, inclusiv standardele utilizate în procedura de evaluare internă și externă. Constantin Șerban Iosifescu – Președintele ARACIP, a scos în evidență diverse aspecte legate de procesul și informatizarea evaluării în România. De asemenea, în cadrul întrevederii au fost punctate și discutate diverse posibilități de extindere a colaborării între ANACEC și ARACIP. În semn de înaltă prețuire și recunoștință, delegatia din Republica Moldova a oferit reprezentanților ARACIP un set de literatură metodică și de specialitate.

Pe data de 13 noiembrie, pe agenda privind vizita de documentare a reprezentanților ANACEC la București, a fost inclusă vizita la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Printre subiectele care au fost abordate în cadrul prezentărilor și discuțiilor s-au numărat: Metodologia de evaluare instituțională în învățământul superior; recunoașterea internațională a Agenției; evaluarea externă (autorizarea/acreditarea) a școlilor doctorale; clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii; examinarea posibilităților de extindere a colaborării dintre ARACIS și ANACEC.

Vizita de documentare la București a reprezentanților ANACEC și ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a continuat pe 14 noiembrie la Ministerul Educației Naționale (MEN) din România. După salutul din partea secretarului de stat al MEN, Gigel Paraschiv, discuțiile au continuat cu membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Moderate de vicepreședintele Horia Iovu, acestea s-au axat pe experiența acumulată de CNATDCU ce ține de: confirmarea / retragerea titlurilor științifice și ştiinţifico-didactice; activitatea comisiilor de specialitate (de experți), inclusiv a modului de contracarare a plagiatului; abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat, precum și alte aspecte ale evaluării resursei umane în educație și cercetare. Având în vedere deschiderea membrilor CNATDCU pentru o colaborare pe dimensiunea atestării cu ANACEC, părțile au convenit să inițieze activități comune, ce țin în primul rând de evaluarea tezelor de doctorat și preluarea unor bune practici.

În ultima zi a vizitei de documentare, 15 noiembrie, o parte din reprezentanţii ANACEC şi a MECC au avut o întâlnire de lucru la Ministerul Cercetării şi Inovării de la Bucureşti, iar alți colegi- la Inspectoratul Școlar al municipiului București.

Colegii de la Ministerul Cercetării şi Inovării s-au referit la experienţa lor în evaluarea şi acreditarea unităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv cadrul legal, implicarea experţilor de peste hotare şi consecinţele acestui proces asupra finanţării activităţilor ştiinţifice. Părţile au convenit să colaboreze în procesul de reconceptualizare a cadrului de evaluare a cercetării-dezvoltării în cele două state, inclusiv în elaborarea Metodologiei de evaluare a organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova.

Vizita la Inspectoratul Școlar al municipiului București a debutat cu un salut emoționant din partea unui grup de copii îmbrăcați în costume populare, care au întâmpinat oaspeții cu pâine și sare. În cuvântul de salut, dna Inspector Școlar General – prof. Ioana Mihaela Neacșu, a prezentat atât aspecte generale din activitatea Inspectoratului Școlar, cât și particularități ale desfășurării inspecției școlare la nivel de municipiu. În cadrul discuțiilor, au fost abordate subiecte ce țin de: cadrul legal și practicile de evaluare instituțională în învățământul general, procedura de evaluare a cadrelor didactice și manageriale din învățământul general, practica identificării și certificării evaluatorilor externi etc. Totodată, partea română s-a referit și la utilizarea eficientă a instrumentelor digitale în gestionarea datelor privind evaluarea instituțiilor, asigurând, astfel, accesul la resursele educaționale. În mesajul său, dl Andrei Chiciuc, Președinte al ANACEC, a menționat importanța relațiilor de colaborare și a mulțumit pentru disponibilitatea de a continua dialogul în domeniul evaluării și asigurării calității în educație.

Această vizită de documentare a fost realizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României.

Pozele le puteți accesa aici.