Astăzi, 21 decembrie curent, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de șase luni a funcţionarilor publici debutanţi, 7 angajaţi ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) au depus jurământul de credinţă, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008. În cadrul ceremoniei festive, angajaţii ANACEC au depus jurământul în fața simbolurilor de stat, conducerii Agenției și a colegilor de serviciu.   

Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

Andrei Chiciuc, președintele ANACEC, i-a felicitat pe proaspeții funcţionari pentru promovarea cu succes a perioadei de probă: “În primul rând aș dori să mulțumesc mentorilor, cei care cu dedicare și răbdare v-au ghidat pe tot parcursul perioadei de probă, iar vouă, dragi colegi, vă doresc succes și fie ca priceperea și profesionalismul dumneavoastră să contribuie la buna funcționare a Agenției ”.