La data de 30 aprilie curent, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a devenit membră cu drepturi depline a Rețelei Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Europa Centrală și de Est (CEENQA).

Rețeaua Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Europa Centrală și de Est (CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) este o asociație non-guvernamentală și non-profit, cu 34 de membri din 21 de țări, dedicată dezvoltării asigurării și îmbunătățirii calității în învățământul superior în Europa Centrală și de Est. A fost înființată la 13 octombrie 2001 în Cracovia, Polonia și a fost înregistrată legal la Düsseldorf, Germania, la data de 4 iulie 2011.

CEENQA este membru afiliat al Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education) și are acorduri de cooperare cu Consorțiul European de Acreditare în Învățământul Superior (ECA - European Consortium for Accreditation in higher education) și Rețeaua Internațională pentru Agențiile de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAHEE - International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education). Scopul Asociației constă în cooperarea între organizațiile membre în dezvoltarea și armonizarea activităților lor în domeniul asigurării calității și îmbunătățirii calității în învățământul superior, contribuind astfel la dezvoltarea și implementarea Spațiului European al Învățământului Superior.

Obiectivele CEENQA:

- Să se sprijine reciproc în elaborarea măsurilor de armonizare a activităților de asigurare a calității în regiunea Europei Centrale și de Est pentru a participa la dimensiunea europeană a învățământului superior și pentru a juca un rol proactiv în formarea spațiului european al învățământului superior;

- Să servească drept centru de compensare pentru problemele de asigurare a calității în învățământul superior din țările Europei Centrale și de Est și să facă schimb de informații despre istoricul, obiectivele, procedurile și rezultatele activităților agențiilor membre;

- Să împărtășească experiențele și să promoveze cooperarea în toate domeniile de activitate între agențiile membre.

Activitățile CEENQA:

- Furnizarea de informații și exemple de “cele mai bune practici” în domeniul asigurării și dezvoltării calității în învățământul superior;

- Lansarea sau participarea la proiecte în scopul unei mai bune calități în învățământul superior;

- Căutarea posibilităților de solicitare a fondurilor pentru susținerea proiectelor;

- Organizarea de evenimente, seminare, ateliere de lucru și conferințe în diverse domenii;

- Schimb de experți în domeniul asigurării calității în rândul membrilor CEENQA;

- Menținerea relațiilor de colaborare cu alte organizații europene și neeuropene, care sunt

importante în ceea ce privește scopul asociației;

- Menținerea unui site web pentru a informa despre aceste activități.

Obținerea statutului de membru al Asociației este deschisă organizațiilor care sunt recunoscute de autoritățile țărilor respective ca agenții naționale sau regionale în domeniul asigurării calității în învățământul superior.

În activitatea sa, Asociația se referă și se bazează pe standardele și ghidurile recunoscute la nivel internațional pentru asigurarea calității în învățământul superior, cum ar fi Standardele și Ghidurile Europene (ESG), Ghidul de bună practică INQAAHE, Codul de bună practică al ECA etc.

Pentru a deveni membru cu drepturi depline al CEENQA, ANACEC a urmat o procedură de admitere formală, adresându-se în scris Președintelui Asociației. Admiterea ANACEC a fost aprobată de Adunarea Generală, în urma examinării cererii de către Consiliul Executiv.

Beneficii tangibile pentru membri:

- Vizibilitate prin intermediul site-ului CEENQA;

- Buletine informative despre evoluțiile din regiuni, ce apar de mai multe ori pe an;

- Invitație la atelierele anuale și adunarea generală a CEENQA;

- Participarea la proiecte europene;

- Membru în consiliul de CEENQA.