Dosarele de atestare (formarea CŞS, confirmarea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, echivalarea şi recunoaşterea actelor emise peste hotare, abilitarea cu drept de conducător de doctorat ş.a.) vor fi depuse la sediul ANACEC, bir. 203/210. Cerințele privind componența dosarelor de atestare şi modul de completare a acestora pot fi consultate la adresa http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/phd/

Pentru mai multe detalii cu privire la organizarea procesului de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic ne puteţi contacta la e-mail: anacip@anacip.md sau tel.: 079436101, 0-22-783853.

Autoreferatele de doctor/doctor habilitat în format tipărit vor fi expediate cu minim 30 zile înainte de susținerea publică a tezei la adresa ANACEC: șoseaua Hîncești 38A.

Tezele și autoreferatele de doctor/doctor habilitat în format PDF vor fi depuse la ANACEC cu minim 30 zile înainte de susținerea publică a tezei. Depunerea poate fi făcută prin expedierea la adresa de e-mail: gavrilmariana1961@gmail.com (asigurându-se confirmarea recepționării).

Persoană de contact – Mariana Gavril, tel.: 0-22-783853; 069963830.

Transmiterea on-line a ședințelor de susținere a tezelor de doctor/doctor habilitat va fi asigurată de către ANACEC, prioritate acordîndu-se ședințelor de susținere a tezelor de doctor habilitat.

Instituțiile organizatoare de studii de doctorat sunt încurajate să asigure plasarea tezelor și a autoreferatelor de doctor/doctor habilitat pe site-ul instituției, precum și transmisiunea on-line a ședințelor de susținere a tezelor de doctor/doctor habilitat, cu informarea ANACEC, prin transmiterea linkurilor respective la adresa: anacip@anacip.md.