DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 23 noiembrie 2018 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.12 din 23 noiembrie 2018 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.13 din 23 noiembrie 2018 cu privire la respingerea demersului Institutului de Cercetări Juridice şi Politice

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.14 din 23 noiembrie 2018 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.15 din 23 noiembrie 2018 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor în științe

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.16 din 23 noiembrie 2018 privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.17 din 23 noiembrie 2018 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 18 din 23 noiembrie 2018 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.19 din 23 noiembrie 2018 cu privire la anularea deciziei de recunoaştere şi echivalare

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr.20 din 23 noiembrie 2018 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 21 din 23 noiembrie 2018 cu privire la Seminarele Științifice de Profil