Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării programelor de formare profesională continuă.

Perioada depunerii dosarelor: 02 - 06 decembrie 2019.

La data de 12 noiembrie 2019, ora 14:00, sala 103, va fi organizată o ședință de informare cu privire la procesul de evaluare și perfectare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare continuă, în baza întrebărilor survenite pe parcursul redactării acestora.

Persoana de contact – Cristina Vulpe

tel.: (022) 78 38 55

e-mail: cristina.vulpe@anacec.md