Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 10 decembrie 2019, orele 17.00, la funcțiile de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Specialist superior, Direcție evaluare în învățământul superior.

Specialist superior, Secția evaluare în organizații de cercetare și inovare.

Auditor intern, Serviciul audit intern.