Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

Șef secție în cadrul direcției, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

 Oleinic Ludmila

 Dumitrașco Marica

 Izbaș Olga

 Sprîncean Serghei

 Ungureanu Elena

 Spataru Tatiana

 Livițchi Oxana

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior (concurs prelungit)

 Balmuș – Andone Mihaela

Specialist, Direcția evaluare în învățământul superior

 Cipelenco Maria

 Cioban Natalia

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul de formare continuă

 Cipelenco Maria

 Cioban Natalia

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 07 februarie 2020, orele 08.30 și 11:30 la Agenția Națională de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 2, bir.206.

La orele 08.30 se vor prezenta candidații la următoarele funcții:

1. Șef secție în cadrul direcției, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat;

2. Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior;

3. Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul de formare continuă.

La orele 11.30 se vor prezenta candidații la funcția de:

1. Specialist, Direcția evaluare în învățământul superior.

La funcțiile de: a) auditor intern, Serviciul audit intern; b) specialist superior, Secția organizații de cercetare și inovare; c) inspector, Secția evaluare în învățământul primar și gimnazial; d) specialist superior, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat, se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 13 martie 2020.