La proba interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante au fost admiși următorii candidați:

Șef secție în cadrul direcției, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

1. Sprîncean Serghei

2. Izbaș Olga

3. Spataru Tatiana

4. Dumitrașco Marica

Specialist superior, Secția evaluare în învățământul de formare continuă

1. Cipelenco Maria

2. Cioban Natalia

Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

Balmuș – Andone Mihaela

Specialist, Direcția evaluare în învățământul superior

Cioban Natalia

Proba interviu se va desfăşura pe data de 11 februarie 2020, orele 14:00, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 1, bir.103.

Telefon de contact: 079052021, Stînca Nadejda