Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

a) cu termen prelungit de depunere a dosarelor până la data de 21.02.2020

Secția atestare personal științific și științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

Specialist superior – (1 unitate)

b) cu termen prelungit de depunere a dosarelor până la data de 13.03.2020

Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Specialist superior– (1 unitate)

Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Inspector - (1 unitate)

Serviciul audit intern

Auditor intern – (1 unitate)

Persoana de contact:

Arhiliuc Liudmila, tel.: 0 (22) 78 19 07, 069363470.