Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării, care poate fi consultat AICI.

Constituirea Registrului a fost precedată de analiza cererilor de înscriere depuse ca urmare a Apelului de înscriere și de procedura de selectare a experților în conformitate cu Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

Amintim că înscrierea în Registru este o condiție obligatorie pentru a fi selectat în calitate de membru în Comisiile/grupurile de experți/de evaluare și/sau pentru a realiza expertiza dosarelor și a lucrărilor depuse la ANACEC, în domeniile cercetării și inovării.

Apelul de înscriere în Registru are un caracter deschis. Detalii privind condițiile de înscriere pot fi găsite AICI.