Prin prezenta, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 28 din 31.07.2020, în scopul asigurării funcționalității la nivel național a softului antiplagiat (obligațiuni stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 497 din 2019-10-23), ANACEC lansează solicitarea ofertei de servicii în vederea achiziționării Serviciului privind asigurarea funcționalității programului (soft-lui) antiplagiat și elaborarea raportului de similitudini.

Condiții eligibilitate pentru participare: 

 1. Ofertantul, persoană juridică, nu va avea nicio activitate directă sau conexă pe dimensiunea studiilor superioare de doctorat și postdoctorat;

 2. Deținerea personalului angajat sau contractat calificat în domeniul Tehnologiilor informaționale și Juridic;

 3. Disponibilitatea oferirii serviciului pe parcursul întregului an, cu minim 5 zile de muncă per săptămână și minim 6 ore muncă per zi.

Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele cerințe:

 1. Deținerea deciziilor de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal sau a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal în domeniile de activitate ale operatorului, emise de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform art. 20, 23, 28 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal;

 2. Deținerea sistemelor informaționale hard (servere, PC-ri etc.) cu capacități tehnice suficiente pentru realizarea sarcinilor;

 3. Deținerea licenței pentru un program software antiplagiat recunoscut/ certificat la nivel internațional, valabilă cel puțin 1 an.;

 4. Deținerea încăperilor securizate (proprii sau închiriate) pentru spațiul destinat amplasării componentei tehnice a sistemului antiplagiat, precum și a spațiilor de activitate a angajaților implicați în procesul de recepție, elaborare și eliberare a raportului de similitudini.

Programul(-le) antiplagiat vor asigura realizarea următoarelor facilități minime:

 1. posibilitatea comparării conținutului tezei cu conținuturile din Acces deschis din rețeaua Internet;

 2. posibilitatea comparării conținutului tezei cu conținutul tezelor aflate în gestiunea ANACEC (continuare a activității desfășurate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare – CNAA);

 3. posibilitatea încărcării și comparării lucrărilor/ fișierelor în formate DOC(X) și PDF, care conțin diacriticele limbii române sau ale limbii în care a fost scrisă lucrarea;

 4. generarea rapoartelor de similitudini (numele sistemului; data generării raportului; ponderea textului din teză care se conține în alte surse; evidențierea clară a fragmentelor de conținut similare din teză și din alte surse, cu indicarea denumirilor și linkurilor la acestea).

Ofertele se vor depune în limba română prin e-mail la adresa contact@anacec.md sau prezentate fizic (în plic) la sediul ANACEC: mun. Chișinău, soș. Hîncești, 38 A, Cancelarie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 02 Septembrie 2020, ora 17:00 şi va conţine următoarele documente:

 1. scrisoarea de intenții;

 2. documente doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare (condiții de eligibilitate și realizarea cerințelor înaintate programului antiplagiat) în vederea prestării serviciului;

 3. propunerea tehnică;

 4. propunerea financiară.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 022-783857/ 022-545411 sau adresa de e-mail: contact@anacec.md, persoana de contact Parascovia Rudei, Secția management instituțional.