Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță despre admiterea la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante:

Funcția: Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial:

Candidatii:

Stratan Victoria

Cioban Lidia

Proba scrisă va avea loc la data de 09 octombrie 2020, ora 09:00 la sediul ANACEC, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38 A, et. 1, bir.101.