În conformitate cu prevederile Anexei 3 a Ordinului ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 cu privire la planificarea evaluării externe a programelor de studii superioare pentru anul 2021-2022 și în scopul îmbunătățirii calității rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii superioare de licență și master, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de 13.10.2020, ora 15:00-17:00, va organiza o sesiune de formare (online) pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de învățământ superior, dosarele de evaluare a cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 23-27.11.2020, după cum urmează:

Doritorii de a participa la sesiunile de formare sunt rugați să se înregistreze aici: https://bit.ly/2GMecLX