În legătură cu deciziile luate în cadrul ședinței de lucru al Prim-ministrului cu privire la reglementarea activității, acreditarea școlilor auto și dificultățile în activitatea acestora generate de criza pandemică (Proces verbal nr.21-04-9774 din 20.10.2020), ANACEC publică lista școlilor auto care au fost supuse evaluării externe în vederea autorizării de funcționare provizorie / acreditării. 

Lista poate fi accesată AICI.