Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED.

Perioada de depunere a dosarelor: 14 - 18 decembrie 2020.

La data de 07 decembrie 2020, ora 15:00, în format online, va fi organizată o ședință de informare cu privire la procesul de evaluare și perfectare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare profesională, în baza întrebărilor survenite pe parcursul redactării acestora.  

Telefoane pentru contact:

(022) 78 19 07; (022) 78 38 55; (022) 78 38 53.

E-mail: ivan.volentiri@anacec.md, ludmila.hanganu@anacec.md