Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Inspector, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial (Concurs prelungit)

Specialist superior, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Specialist principal, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Inspector principal, Secția Evaluare învățământ liceal 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a dosarelor: Liudmila Arhiliuc.

E-mail: contact@anacec.md / Telefon: 022 78 19 07

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 30.11.2020