În urma adoptării, de către Guvern, a Hotărârii cu privire la aprobarea Metodologiei de aprobare a conducătorilor de doctorat, precum și a elaborării și aprobării ulterioare a actelor subsecvente, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, în Republica Moldova a intrat în vigoare un nou cadru de aprobare a dreptului de a conduce doctorate.

Prin prezenta, Vă informăm că Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 04/1-09/3571 din 15.07.2019, cu referire la acreditarea programelor de master și doctorat, a inițiat modificarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (Anexa 1 la HG nr. 616 din 18.05.2016), cu modificările din 26.12.2018.

Domeniul şi sarcinile de activitate ale Consiliului de Conducere sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.201/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.232).

Funcţii vacante: membri în Consiliul de Conducere al ANACEC 

Direcția Evaluare în Învățământul Superior (ANACEC) organizează sesiuni de instruire a potențialilor experți evaluatori ai ANACEC cu scopul selectării și implicării acestora în evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master din domeniile generale de studiu 011. Științe ale educației, 041. Științe economice, 042. Drept.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) se află în proces de pilotare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 470 din 24.04.2019. În anul de studii 2019 – 2020, evaluarea se va desfășura pe un eșantion de 11 instituții, având ca finalitate aplicarea tuturor formelor de evaluare externă, dar și identificarea domeniilor de îmbunătățire a procesului de evaluare pe dimensiunea învățământului general.

Cu referire la anunțul publicat aici, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță că perioada de recepționare a dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED este amânată, iar modificările de rigoare vor fi anunțate în curând. 

În perioada aprilie-iulie, au avut loc mai multe ședințe de lucru în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene “Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova”. Principalul obiectiv al Proiectului constă în acordarea suportului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și factorilor de decizie din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din Republica Moldova în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, prin consolidarea capacităților instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității.