Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor şi doctor habilitat, aprobate în şedinţele  Comisiilor de experţi şi confirmate prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în  Educație şi Cercetare la 9 iulie 2019,

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se consideră:

Hanganu Ludmila – specialist superior, Secția evaluare în învățământul profesional tehnic.

Arhiliuc Liudmila – specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă.

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) informează persoanele abilitate cu dreptul de conducător de doctorat în baza deciziilor ANACEC

nr.35 din 25.01.2019
nr.10 din 15.03.2019 
nr.08 din 19.04.2019

că pot să ridice certificatele de abilitare în perioada 25-27 iunie, orele 13.00-16.00.

Fiecare apropiere de finalul unui an şcolar, ce se întâmplă tradițional între două anotimpuri frumoase, ne amintește despre festivitatea ”Ultimului sunet”, ce anunță bucuria vacanței, pentru cei mici, și sunetul clopoțelului ultimului careu școlar sau serata de absolvire, pentru elevii din clasele absolvente.

Acest moment al bilanţului, dar şi al altui început, este încărcat de emoţii profunde, atât din partea elevilor absolvenţi, cât şi a cadrelor didactice și, în mod deosebit, a părinţilor. Emoţiile sunt provocate de neliniştea despărţirilor și de prevestirea unor noi etape încă necunoscute.

Duminică, 26 mai curent, la Palatul Copiilor din Iași s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor învingători ai Concursului Internațional de Creație Literară „Universul Cuvintelor” – ediția a IV-a. Concursul s-a organizat la inițiativa Asociației „Universul Prieteniei”, Iași, având ca scop promovarea elevilor cu preocupări literare. Ca partener și promotor al proiectului, ANACEC a participat la acest eveniment, fiind reprezentată de dna Tamara Tonu, șef secție în cadrul Direcției Evaluare Învățământ General.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED, pentru sesiunea de toamnă 2019.

Perioada depunerii dosarelor: 9- 13 septembrie 2019.