Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial și specialist principal, Secția evaluare în învățământul de formare continuă.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță organizarea sesiunilor de formare în vederea redactării raportului de autoevaluare, pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic, care conform ordinului MECC nr. 1014 din 02.07.2018, în semestrul II, anul 2019 și semestrul I, anul 2020, au preconizate spre evaluare programe de formare profesională.

Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor şi doctor habilitat, aprobate în şedinţele Comisiilor de experţi, şi confirmate prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC la 19 aprilie 2019, pot fi ridicate, începând cu data de 23 aprilie 2019, de la sediul  ANACEC, Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării a programelor de Formare Profesională Continuă.

Perioada depunerii dosarelor: 27- 31 mai 2019.

Recent, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a devenit membră cu drepturi depline a Conferinței Internaționale Permanente a Inspectoratelor (SICI). Acest lucru a devenit posibil datorită deschiderii și suportului acordat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetări, inclusiv cel financiar, oferit prin intermediul Proiectului Reforma Educației în Moldova implementat cu suportul Băncii Mondiale. Scopul acestei acțiuni este de a fortifica dimensiunea învățământului general în ceea ce privește evaluarea și asigurarea externă a calității studiilor în conformitate cu tendințele în domeniu la nivel european.