În perioada iunie - iulie, Direcția Evaluare în Învățământul General din cadrul ANACEC, a  desfășurat 4 webinare pentru cadrele de conducere din UTA Găgăuzia. 

Activitățile online desfășurate au vizat informarea părților interesate cu privire la Metodologia de evaluare a instituției de învățământ general și Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general. 

În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că a inițiat procedura de actualizare a Ghidurilor de evaluare externă a programelor de studii superioare de Licență și Master. În scopul îmbunătățirii calității procesului de evaluare externă a programelor de studii, ANACEC solicită tuturor persoanelor interesate prezentarea propunerilor de îmbunătățire/ completare a Ghidurilor de evaluare externă.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare vă invită să participați la Webinarul „Conducătorul de doctorat: obținerea dreptului de a conduce doctorate și valorificarea acestuia într-o relație bună cu doctorandul”, care se va desfășura pe data de 26 iunie 2020, ora 11.00.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 01 octombrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării, care poate fi consultat AICI.

Constituirea Registrului a fost precedată de analiza cererilor de înscriere depuse ca urmare a Apelului de înscriere și de procedura de selectare a experților în conformitate cu Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță despre admiterea la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante:

Funcția: Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial:

Dragi elevi, distinși profesori, stimați părinți!

„Ultimul Sunet” vine să ne amintească că e sfârșit de an școlar, și visul iarăși cheamă noi absolvenți care își vor lua foarte curând zborul spre alte orizonturi! 

Anul 2020 va intra în istoria națională ca un an special, inedit, demonstrând că, în ciuda dificultăților cauzate de criza pandemică mondială, după un șir de provocări, sistemul educațional din Republica Moldova a ținut piept diverselor dificultăți și nu a stagnat.