În perioada 12-16 aprilie 2015, membrii Consiliului interimar de Conducere al ANACIP, Posțan Liliana, dr., și Țurcan Rina, dr. conf.univ. se află într-o misiune de observare a procesului de evaluare externă, în vederea acreditării, a unui grup de programe de formare profesională în cadrul Centrului de formare profesional-tehnică Ida-Virumaa, Estonia (www.ivkhk.ee).

Vizita este organizata în cadrul asistentei tehnice, oferite ANACIP de către Agenția Estoniană de Asigurare a Calității în Învățământ Superior EKKA, cu susținerea financiară a Estonian Development Cooperation.