Pe data de 25 octombrie, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, au organizat la Chișinău seminarul cu genericul „Asigurarea calității studiilor universitare: de la provocări la perspective”. 

Deschiderea seminarului a avut loc în prezența Doamnei Elena BELEI, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Domnului Gheorghe Ciocanu, Rector al Universității de Stat din Moldova, Domnului Andrei Chiciuc, Președinte ANACEC, Domnului Mohamed Ketata, Director regional AUF pentru Europa Centrală și Orientală și Domnului Iordan Petrescu, Președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior (ARACIS).

La eveniment au participa peste 60 de reprezentanți din partea instituțiilor de învățământ superior din țară (rectori, prorectori pentru activitate didactică, responsabili de asigurare a calității, persoane care au fost implicate în procesul de evaluare externă).

Scopul seminarului constă în generalizarea activităților de evaluare externă a calității programelor de studii superioare de licență realizate de ANACEC (ANACIP) în perioada anilor 2016-2018, precum și pregătirea terenului pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior.

Un punct important din agenda evenimentului a fost semnarea a 2 acorduri de colaborare între ANACEC și AUF, reprezentată de către Domnul Mohamed KETATA, Director regional al Agentiei universitare a Francofoniei în Europa centrală și orientală, respectiv între ANACEC și ARACIS, reprezentată de Prof. dr. ing. Iordan PETRESCU, în calitate de Președinte. Aceste acorduri de colaborare au scopul de a contribui la dezvoltarea și promovarea culturii calității orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniul învățământului superior.

Mai multe poze de la seminar puteți găsi aici