Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, din cadrul Agenției Naționale  de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, se consideră:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba interviu) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.

În rezultatul evaluării lucrărilor scrise, la proba interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante au fost admiși următorii candidați:

Tezele și autoreferatele de doctor/doctor habilitat în format PDF vor fi depuse la ANACEC cu minim 30 zile înainte de susținerea publică a tezei. Depunerea poate fi făcută prin expedierea la adresa de e-mail: marina.piscenco@gmail.com sau prin prezentarea pe suport hard la sediul ANACEC: şos. Hînceşti 38A, bir. 203. 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante. În rezultatul examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice au fost admiși candidații:

În perioada 5-7 iunie curent, a avut loc seminarul-training „Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de formare profesională” în cadrul căruia 23 de cadre manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) au fost formați de către reprezentanții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) cu privire la redactarea Rapoartelor de autoevaluare.

Extrasele din deciziile Consiliului de Conducere al ANACEC cu referire la activitatea Consiliilor Știinţifice Specializate (CȘS), aprobate în data de 11.05.2018 și 25.05.2018, precum și notele informative la tezele examinate, vor fi eliberate reprezentanților oficiali (secretari științifici, directori de Școli doctorale, prorectori pentru activitatea ştiinţifică) ale instituțiilor în cadrul cărora urmează să activeze CȘS în ziua de luni, 4 iunie 2018, de la 10:00 la 12:00, biroul 205, sediul ANACEC (șos. Hîncești, 38A).