În data de 02 August 2015, în cadrul primei ședințe a Consiliului de Conducere al ANACIP, a fost aleasă conducerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, după cum urmează:
Președinte - conf.dr.ing. Andrei CHICIUC
Vicepreședinte - conf.dr. Liliana ROTARU
Secretar general - conf.dr. Carolina TIMCO

Extras din Procesul verbal nr.1 din 2015.08.02, cu privire la alegerea presedintelui si vicepresedintelui si secretarului Consiliului de Conducere al ANACIP