Quality assurance in education is impossible without the involvement of the beneficiaries of this process - the students. ANACIP shares the vision of the European Higher Education Area in which students are seen as full partners that can make decisions in higher education and encourages them to show commitment and responsibility in quality assurance process in education.

On June 29th and 30th a training for ANACIP employees and external evaluators was held regarding external evaluation procedures, where two experts from Romania participated as speakers: prof. Dr. Iosifescu Serban Constantin, President of the Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-university Education (ARACIP) and prof. dr. Radu Mircea Damian, Director, International Relations, Projects Cooperation of the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS).

On the 13 May 2016, Padraig Walsh, the president of the European Association for Quality Assurance in Higher Education, distributed a note to ENQA members that included the latest news on decisions taken within the Association. The purpose of this note is to inform the member agencies about the activity of ENQA held throughout the year and to improve the communication between the agencies and the Council.

Ca urmare a aprobării de către Guvernul Republicii Moldova a Metododologiei  de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, ANACIP anunță inițierea procedurilor de evaluare externă.

Pe data de 13 aprilie 2016, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, elaborată de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, în conformitate cu prevederile Codului Educației.

We are at the end of the activities planned and carried out within the QUAEM Tempus Project, appropriate time to initiate a review of the results and their impact on the education system in Moldova.

The project was designed starting with a thorough analysis of the existing situation in higher education in Moldova, especially the dimension of quality assurance of studies, based on experience and best practices of educational institutions and quality assurance agencies in the member states of the EU. The objectives set had an ambitious character and aimed at streamlining existing structures for quality assurance within partner higher education institutions, strengthening institutional structures of quality assurance and ensuring the their sustainable operation, support to state entities in Moldova in developing its own quality assurance system at all levels and, as a logical output, external evaluation of four study programs, evaluation conducted in accordance with the ESG accreditation standards.

Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP), organizează un concurs pentru studenți și elevi cu tematica Bune practici privind implementarea standardelor,  astfel încât reprezentanții mediului academic, precum și alte părți interesate, vor veni cu idei inovatoare, obținute în urma unei cercetări/studiu de caz/analize, în care să demonstreze beneficiile obținute în urma implementării standardelor.

Pe data de 24 februarie, ANACIP a fost prezent la ședința Consiliului Rectorilor, în cadrul căreia a fost abordate mai multe subiecte importante, printre care: Metodologia de evaluare externă a calităţii și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior și proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat.