Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional anunță deschisă procedura de întocmire a Registrului experţilor evaluatori și invită persoanele ce corespund prevederilor din "Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional", aprobat prin HG Nr. 191 din 22.04.2015, să aplice pentru obținerea statutului de expert evaluator al ANACIP.

Pot fi experţi evaluatori ai Agenţiei: 

  1. cadrele didactice din învățământul profesional tehnic, superior, din cercetare şi formarea continuă, cu grad/titlu ştiinţifico-didactic, grad managerial sau didactic cu experienţă în asigurarea calităţii în învățământ;
  2. reprezentanţi ai angajatorilor;
  3. reprezentanţi ai studenţilor;
  4. experţi din străinătate.


Experţii evaluatori au următoarele drepturi:

  1. să participe, la solicitarea Agenţiei, la evaluarea instituţiilor de învățământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi/sau a programelor de studii;
  2. să acţioneze, în cadrul misiunilor de evaluare externă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi să aplice corect procedurile de asigurare a calităţii;
  3. să îşi folosească, în mod profesionist, cu obiectivitate şi onoare, expertiza academică și competenţele profesionale pe care le deţin, în scopul evaluării obiective a instituţiilor prestatoare de servicii educaţionale şi/sau a programelor de studii, fără a face referinţe subiective la practicile din instituţia din care fac parte.


Documente ce urmează a fi prezentate:

  • Cerere (pe numele președintelui ANACIP, cu indicarea domeniului(-lor) de competență pentru evaluare - vezi art.37, HG Nr. 191 din 22.04.2015 și semnată);
  • Curriculum Vitae (tip Europass);
  • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).


Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:
Carolina Timco

Modalitatea de depunere a dosarului:
prin email, la adresa anacip@anacip.md