Ministrul Educației, Maia Sandu, a prezentat astăzi, în cadrul unui briefing de presă, rezultatele procesului de evaluare a programelor de licență din domeniul Drept de la 17 universități din țară.  

Programele de formare profesională au fost evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), structură care a fost selectată în urma unui concurs internațional desfășurat de Ministerul Educației.

Evaluarea programelor la drept a fost desfășurată  în cadrul a zece universități de stat și șapte private, unde își fac studiile circa 12 mii de studenți la ciclul I. Aceasta a fost efectuată  în baza unei metodologii elaborate de experți în domeniu.

Raportul generalizat de evaluare, care prezintă în mod comparativ rezultatele obținute de cele 17 programe din Republica Moldova, precum și rezultatele obținute de două programe universitare de licență din domeniul drept din România, constată mai multe carențe ale învățămîntului superior în domeniul Drept din Republica Moldova. Astfel, potrivit evaluatorilor, în cazul a peste 50% dintre programele evaluate, nu există în totalitate mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor de studii, inclusiv resurse științifice (cursuri, monografii, note de curs, tratate etc.) sau resurse umane. Totodată, în aproape aceeași proporție, s-a constatat că programele de studii și planurile de învățămînt evaluate corespund doar parțial planului-cadru aprobat de Ministerul Educației.

În urma raportului ARACIS, Ministerul Educației va propune Guvernului acreditarea programelor de studii superioare de licență, ciclul I, în domeniul Drept, în cadrul a 13 instituții. Totodată, ministerul va propune neacreditarea programelor de studii superioare de licență și masterat în domeniul Drept, organizate de 3 instituții de învățămînt superior: Universitatea Slavonă, Universitatea Perspectiva INT,  Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi.

Conform Codului educației, studenții de la instituțiile necreditate vor fi repartizați la programe similare în alte instituții de învățămînt superior către începutul anului de studii 2015-2016. Instituțiile acreditate care au primit recomandări de îmbunătățire a calității programelor lor vor fi în continuare monitorizate cu privire la realizarea recomandărilor, conform rapoartelor de evaluare externă.

Lista instituțiilor ale căror programe de drept, ciclul I, au fost evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS): 

 1. Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”;
 2. Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Academia de Studii Economice;
 4. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
 5. Universitatea de Studii Politice Europene şi Economice;
 6. Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 7. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
 8. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova;
 9. Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul;
 10. Universitatea de Stat din Comrat;
 11. Universitatae Agrară de Stat din Moldova;
 12. Universitatea Tehnică a Moldovei;
 13. Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova;
 14. Universitatea Slavonă;
 15. Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie;
 16. Univesitatea Perspectiva INT;
 17. Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi.

sursa: Ministerul Educației