În spectacolul matur al științei vine azi, cu un zâmbet einsteinian, Ziua Științei. Deși știința este doar un cuvânt din limba latină pentru cunoaștere, întemeierea unei Zile a Științei, în toate registrele științifice ale lumii, consemnează rigoare, profunzime, claritate, ingeniozitate.

Știința, în evoluția ei istorică, a ridicat deasupra ruinei necunoașterii Aristocrația cunoașterii, descoperind mereu fenomene, fapte, realități noi, care, toate, inventează mereu progresul în Marele tot.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de formare profesională, nivelurile 3-5 ISCED.

Perioada de depunere a dosarelor: 14 - 18 decembrie 2020.

În legătură cu deciziile luate în cadrul ședinței de lucru al Prim-ministrului cu privire la reglementarea activității, acreditarea școlilor auto și dificultățile în activitatea acestora generate de criza pandemică (Proces verbal nr.21-04-9774 din 20.10.2020), ANACEC publică lista școlilor auto care au fost supuse evaluării externe în vederea autorizării de funcționare provizorie / acreditării. 

Lista poate fi accesată AICI. 

Încet, dar sigur ”carul se urnește din loc”. Cu multă satisfacție Vă aducem la cunoștință lista celor 12 reviste științifice acreditate din Republica Moldova, care au fost incluse în cele mai prestigioase baze de date internaționale - Web of Science și SCOPUS:

La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 30 octombrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la 25 septembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea termenul de depunere a dosarelor de concurs până la data de 30 noiembrie 2020, ora 17.00, la funcția de:

Inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

În conformitate cu prevederile Anexei 3 a Ordinului ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 cu privire la planificarea evaluării externe a programelor de studii superioare pentru anul 2021-2022 și în scopul îmbunătățirii calității rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii superioare de licență și master, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de 13.10.2020, ora 15:00-17:00, va organiza o sesiune de formare (online) pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de învățământ superior, dosarele de evaluare a cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 23-27.11.2020, după cum urmează: