Potrivit Hotărârii nr. 55 din data de 17 martie 2020 adoptate de către Parlamentul Republici Moldova, a fost declarată stare de urgență pe tot teritoriul țării. Astfel, pentru a respecta regimul de carantină, dar în același timp de a continua activitatea Agenției în regim normal de lucru, ANACEC a decis să organizeze ședinte online în cadrul cărora să ofere consultanță celor care au anumite întrebări.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante, cu termen prelungit de depunere a dosarelor până la data de 31.05.2020:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță că la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, au fost admiși următorii candidați:

Funcția: Specialist superior, Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante.

Se consideră învingătoare a concursului următoarea candidată:

Notele informative cu privire la recomandările şi obiecțiile la tezele de doctor (Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 28.02.2020 cu privire la formarea CȘS pentru sustinerea tezelor de doctor) pot fi ridicate, începând cu data de 06 martie 2020, la Direcţia evaluare în cercetare şi inovare, bir. 211 şi 214, la adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 38A, tel.: (+373) 22 783854 (+373) 22 783856.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea concursului cu privire la selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic.

Domeniul de activitate:

Educație/cercetare

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță desfășurarea concursului (proba interviu) pentru ocuparea funcției publice vacante: Specialist superior, Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat.

La proba interviu a fost admisă următorul candidat: