Un nou an şcolar este pentru toţi un prilej de bucurie şi speranţă. Primul Sunet aduce după sine un nou început, plin de vise și realizări frumoase. Va răsuna clopoţelul şi clasele, sălile de studii  vor renaşte la viaţă, găzduind copii şi tineri, dornici de noi cunoştinţe şi aptitudini.

Începutul oricărui an şcolar este marcat de semnificaţia Sărbătorilor Naţionale:  27 August – Ziua Independenţei Republicii Moldova şi 31 August – Ziua Limbii Române. Aceasta ne îndreaptă eforturile noastre spre devotament şi respect faţă de valorile societăţii și spre manifestarea curajului civic. Un rol important în această misiune revine şcolii care e considerată un pilon de bază în cultura unui popor. 

Dragi elevi și studenți, în școală aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jur. Școala este un templu al cunoștințelor, în care știința și cultura formează deprinderile cele mai necesare și cultivă dragostea și interesul  atât față de valorile neamului, cât și față de cele universale. Nu renunțați la cunoștințe, la noi visuri, idei și ambiții, prin intermediul acestora veți contribui la asigurarea studiilor de calitate acasă. În noul an școlar, vă urăm multă inspirație și interes pentru cunoaștere într-un mediu educațional prietenos!

Stimate cadre didactice, reușita reformelor educaţionale, bazate pe un sistem de învăţământ modern, calitativ, eficient, capabil să răspundă pozitiv la provocările timpului, depinde, în mare măsură, de dumneavoastră. Meritaţi respectul şi admiraţia pentru ceea ce realizaţi. Vă îndemnăm să aveți curajul şi răbdarea de a acorda copiilor sprijinul de care au nevoie. Rămâneţi călăuza frumosului, adevărului, dreptăţii, valorilor deoarece prioritatea cea mare sunt copiii. Vă urăm sănătate, mari succese și inspirație în activitatea Dumneavoastră prodigioasă!

Dragi părinți, implicarea dumneavoastră în activitatea educațională contribuie la realizarea unui adevărat parteneriat din care are de câștigat toată societatea. Vă îndemnăm să răspundeți chemărilor Școlii, pentru că doar printr-un parteneriat activ între toți beneficiarii procesului educațional - elevi și studenți, cadre didactice și părinți - putem promova performanța și eficiența în educație, putem evalua multidimensional și multigradual competitivitatea pentru a asigura durabilitatea proceselor educaționale din Republica Moldova.

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare adresează tuturor actanților educaționali urări de prosperitate, tenacitate, inspirație și optimism! Fiind parte a sistemului educațional, ne revine rolul esențial de a contribui la crearea și menținerea unei educații de calitate prin responsabilitate, participare și devotament.

Cu aleasă prețuire,

Andrei CHICIUC,

Președinte al ANACEC