Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță recepționarea dosarelor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/acreditării a programelor de formare profesională în Învățământul Profesional Tehnic (IPT) și de Formare Profesională Continuă (FPC) pentru sesiunea de iarnă-primăvară 2019. 

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) informează despre desfășurarea Concursului Internaţional de Creaţie Literară „UNIVERSUL CUVINTELOR”, ediţia a IV-a. Concursul este organizat de Asociația „Universul Prieteniei” din Iași, România, și are drept scop promovarea elevilor cu preocupări literare. ANACEC, în calitate de partener și promotor al proiectului, invită elevii din clasele I –VIII (6 – 14 ani) să participe și să-și prezinte creațiile literare într-o competiție școlară ce oferă oportunități pentru elevii din Republica Moldova de a-și dezvolta competențele culturale și civice și de a-și face cunoscute creațiile literare în spațiul românesc.

Eseul „Lecția de istorie”, premiul special pentru creativitate

Scurtu Bianca, Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”

Coordonator: Pînzaru Gabriela

Eseul „Peștele lui Einstein”, locul I, categoria de vârstă 15-18 ani

Stratevici Ariadna, clasa a XII-a „D”, I.P.L.T.„Gheorghe Asachi”, mun.Chișinău

Profesor coordonator: Ojog Angela

Eu m-am născut pește. Eu sunt un pește. Aș vrea în continuare să rămân pește.

Eseul „ȘCOALĂ PROSPERĂ- ELEV IMPLICAT” sau „GÂLCEAVA ȘI ÎMPĂCAREA LUCRURILOR”, locul I

Nichita Oleinic, elev al clasei a VII-a ,,D”, Liceul de Creatiitate și Inventică „Prometeu-Prim”, Chișinău

Eseul „O școală de calitate”, locul II, categoria de vârstă 10-14 ani

Maria Barburoş, IPLT „N. Iorga”, cl a VIII-a „C”

„Homo doctus in se semper divitias habet” – Omul învăţat este prin sine însuşi o avere, ne spune un aforism antic, iar această inestimabilă avere, educaţia, o tezaurizăm, în fond, din şcoală. În ultimele decenii, şcoala a devenit o parte inerentă a vieţii fiecărui cetăţean, cel puţin, de iure, până la 18 ani, iar dorinţa învederată de a o îmbunătăţi persistă. Chiar dacă de multe ori ne inspirăm de la alte ţări, ar trebui să reţinem că fiecare sistem educaţional diferă de la un stat la altul, şi e firesc să fie aşa, or, nu există două regiuni identice sub toate aspectele. Deci, dacă încercăm să facem o schimbare, atunci ea trebuie racordată la nevoile societăţii noastre, să fie neapărat după un model al nostru, nu după cele ale altor ţări.